Chemical Concrete Surface Hardners and Sealers

  • IntelliSeal (Mx)

    MX Seal

    Complex silicaat op basis van Colloidaal Silica Terwijl het gebruik van membraan vormende curing compounds, ondanks alle mogelijke problemen, in het geval van eveneens esthetisch belangrijke vloeroppervlakken, nog steeds gepropageerd wordt, huldigen wij de techniek om op basis van een specifieke silicaat gebaseerde sealer beton curende eigenschappen te bekomen. InTelliSeal (Mx), indien eveneens als curing agent gebruikt, zorgt voor het juiste vochtgehalte en behoudt een perfecte curende omgeving voor beton. Een deel van het aanmaakwater en alle beschikbare calciumhydroxides worden omgezet in een vorm van colloïdale gel totdat de cementpasta het nodige water voor een volledige hydratatie opgebruikt heeft. Dit complexe proces regelt het maximum aan vochtverlies en behoudt ideale vochtigheidsvoorwaarden GEDURENDE de hydratatie.En dit is het waar het in "curing" net om gaat: gecontroleerd vochtverlies, in functie van de snelheid van hydradatie!

InTelliSeal (Mx) is een chemisch reactief in-organisch complex silicaat (met actieve enzymen) dat in de initiële fase een scherm/laag van colloïdale gel vormt die blijft reageren met calcium hydroxides en vrij aanmaakwater waarbij extra cementachtig materiaal gevormd wordt. Dit proces regelt zodoende niet enkel de vochthuishouding in jong beton maar beperkt eveneens op deze wijze de porositeit van het beton.

In tegenstelling tot membraam vormende curing compounds mag InTelliSeal (Mx) dan ook gezien worden als een integraal deel van het betonoppervlak. Het middel is in het beton gedrongen en doet daar zijn werk. Het is onzichtbaar, geurt en kleurt niet. Bijgevolg dient men het niet te verwijderen of te wachten tot het weggesleten zou zijn zoals traditionele curing compounds.

Welke impregnatie is aangewezen voor mijn oppervlak en mijn gebruik? De lijst aan impregnaties is werkelijk eindeloos! Iedereen heeft de nieuwste, de meest aangepaste of wederom een verbeterde versie. Ze bestaan in acrylaten, waxen, (co)-polymeren, harsen, silanen, siloxanen, siliconen, silicaten ... Sommige nieuwe zijn zeker het onderzoeken waard. Je kijkt vandaag toch ook geen zwart-wit TV meer omdat het 50 jaar geleden al zo leuk was (een typerend voorbeeld hiervan is Ashford Formula).

In feite zijn er de afgelopen jaren grote sprongen voorwaarts gemaakt in de nano-technologie. In ieder geval, zorg voor een sealer die in het oppervlak dringt er niet er bovenop gaat liggen. Een sealer die laagvormend werkt schreeuwt het zelf al uit: "Ik ben tijdelijk." Een goed werkende impregnatie zal in het oppervlak indringen, een reactie veroorzaken of nieuwe samenstelling vormen, uitharden en vervolgens zijn werk doen.

Maar dit is onderdeel van het probleem van sommige sealers: het is niet omdat de werkwijze aan deze gespiegeld kan worden dat de chemie ook blijft werken.

Luciano Pinna
Technical Department